ارزیابی دوره توانمند سازی حجاب وعفاف باشگاه دخترانه رستا

نظرسنجی (ارزیابی دوره توانمندسازی مربیان حجاب و عفاف)

"*" indicates required fields

زمان برگزاری دوره راچگونه ارزیابی می‌کنید؟*
آموزش حضوری را موثرتر می‌دانید یا مجازی؟*
تعداد وفشردگی جلسات(8 ساعت در روز)*
شیوایی بیان توسط استاد*
قدرت استدلال استاد*
تحلیل موضوع توسط استاد*
تفاوت این دوره با دوره‌هایی که سابقا آموزش دیدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟*
نگاه و تحلیل شما به موضوع حجاب عفاف چقدر تغییر پیدا کرد؟*
تحلیل‌های بیان شده چقدر می‌تواند در فعالیت شما تاثیرگذار باشد؟*
نشاط فضای دوره*
ادامه این دوره را بصورت کارگاهی چقدر برای فعالیت‌های خود لازم و ضروری می‌دانید؟*
مرکز حجاب ریحانه النبی علیها سلام