هویت زن

پوستر و طرح گرافیکی پویش

برای دریافت پوستر با کیفیت بالا اینجا را ببینید. برای دریافت تراکت تبلیغ چهره به چهره ، اینجا مراجعه کنید. برای دریافت بیلبورد با ابعاد اصلی و با کیفیت اینجا  کلیک کنید   برای دریافت پرتابل با کیفیت اصلی، به اینجا بروید.